Politika privatnosti

Smand d.o.o. poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internetske stranice, odnosno putem naših usluga, internetskih usluga. Svrha Politike privatnosti je da vam ja jednostavan način predstavimo osobne podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti glede upravljanja postavkama vaše privatnosti te vaša prava u vezi sa osobnim podatcima. Politika privatnosti Smand d.o.o. sukladna je Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku ovakvih podataka i zakonodavstvom Republike Hrvatske te obuhvaća sljedeće informacije:

  1. kontaktne informacije Smand d.o.o.,
  2. pravne podloge i svrhe obrade osobnih podataka,
  3. vrste osobnih podataka koje prikupljamo,
  4. upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  5. omogućavanje osobnih podataka,
  6. rokove pohrane osobnih podataka,
  7. zaštitu osobnih podataka,
  8. prava pojedinaca u vezi s osobnim podacima, uključivo s pravom na žalbu,
  9. izmjene politike privatnosti

UPRAVITELJ I KONTAKT

Upravitelj osobnih podataka je Smand d.o.o., Varaždinska 92, Cragovec, Hrvatska (u nastavku: Smand d.o.o.). Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših osobnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima, odgovorit će vam odgovorna osoba u Smand d.o.o.. Kontakt za zaštitu podataka možete uspostaviti putem elektroničke pošte smand@smand.hr.

PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

Smand d.o.o., ne prikuplja, ne bilježi, ne pohranjuje, ne šalje i na druge načine ne obrađuje vaše osobne podatke koje ima o vama. Smand d.o.o. obrađuje samo podatke za pravilno slanje naručenih karata na zahtjevanu adresu.


Zemljovidi su pomoć za orijentaciju te ne odražavaju stvarno stanje na terenu. Upotreba zemljovida zahtijeva znanje orijentacije te za moguće posljedice kao što su povrede, materijalna šteta, moguće spašavanje, smrt ili bilo koji oblik nesreće ne odgovaramo. Upotreba je na vlastitu odgovornost. S kupnjom naših zemljovida preuzimate odgovornost za moguće posljedice.