Uvjeti poslovanja

OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE I INTERNETSKE KUPOVINE

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Općim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

I.POGLAVLJE: OPĆENITO

Članak 1. PREDMET

Ova opća pravila i uvjeti određuju ugovorni odnos između:

  1. korisnika i tvrtke Smand d.o.o., Varaždinnska 92 (u nastavku »Smand«), glede korištenja i djelovanja internetske stranice www.smand.hr i
  2. korisnika kao kupca i tvrtke Smand kao pružatelja usluge, tj. prodavatelja u vezi kupnje proizvoda putem internetske trgovine Smand.

Ova opća pravila i uvjeti vrijede za sve korisnike internetske stranice. Ulazom na internetsku stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim pravilima i uvjetima te je u cijelosti s njima suglasan. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih pravila i uvjeta, Smand d.o.o ima pravo upotrijebiti sva pravna sredstva za otklanjanje prekršaja.

Članak 2. ODREĐIVANJE POJMOVA I KRATICA

Pojmovi i kratice imaju sljedeće značenje:

  • ITS (Internet Trgovina Smand): internetska stranica i internetska trgovina Smand na domeni www.smand.hr i svim njenim podstranicama
  • OPU (Opća Pravila i Uvjeti): opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice i prodaje (kupnje) proizvoda putem ITS. OPU su dostupni na poveznicu https://www.smand.hr/hr/uvjeti-poslovanja. Smand d.o.o. ima pravo prema vlastitoj procjeni bilo kada promijeniti OPU. O promjeni OPU korisnici su obaviješteni prethodnom objavom na web stranici. Promjene počinju vrijediti nakon obavještavanja. Svako daljnje korištenje internetske stranici znači prihvaćanje najnovije verzije OPU
  • korisnik: osoba koja posjeti, odnosno koristi ITS
  • kupac: fizička ili pravna osoba koja preda narudžbu ili izvrši kupnju proizvoda putem ITS
  • osobni podaci: su podaci definirani propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Smand d.o.o., ne obrađuje vaše osobne podatke koje dobije preko Internet stranice ITS, odnosno od posjetitelja internet stranice putem kolačića, podatke koje dobije od kupaca internet trgovine.


Zemljovidi su pomoć za orijentaciju te ne odražavaju stvarno stanje na terenu. Upotreba zemljovida zahtijeva znanje orijentacije te za moguće posljedice kao što su povrede, materijalna šteta, moguće spašavanje, smrt ili bilo koji oblik nesreće ne odgovaramo. Upotreba je na vlastitu odgovornost. S kupnjom naših zemljovida preuzimate odgovornost za moguće posljedice.