SMAND Zemljovidi

11a Bijele i Samarske stijene, Gorski kotar, III izdanje

Merilo: M 1: 25.000
Dimenzije: 970 x 680 mm
Izdelava: SMAND, Zlatko Smerke, dipl. ing.
Leto: 2019

8.00 EUR / 60.28 HRK

DDV: 25.00 %


Količina

Področje
Jasenak, Velika Vrata, Mlečikov lug, Sungerski lug, Samarske stijene, Velika Javomica, Mekuša, Jasenak, Bijele stijene, skijalište Gomirkovica, Vrelo


Vrhovi
Bijele stijene 1335 m, Samarske stijene 1302 m, Velika Javornica1374 m, Gomirkovica 1346 m


Zemljevidi so pomoč pri orientaciji in ne odražajo dejanskega stanja na terenu. Uporaba zemljevidov zahteva poznavanje orientacije, zato ne odgovarjamo za morebitne posledice, kot so poškodbe, materialna škoda, morebitno reševanje, smrt ali kakršna koli oblika nesreče. Uporaba je na lastno odgovornost. Z nakupom naših zemljevidov prevzemate odgovornost za morebitne posledice.